tietoa palveluista

Palvelut

yrityssopimus

Työterveyshammashuollolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa yritys maksaa työntekijän hammashoidon joko kokonaan tai osittain. Työntekijälle tällainen etu on verovapaa ja yritys saa vähentää syntyneet kustannukset verotuksessa. Jos henkilö kuuluu Suomen sairasvakuutuksen piiriin, myös Kelan suorakorvaus on käytössä normaalisti. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Työterveyshammashuollon etuja

Hyvinvoiva henkilökunta on yritykselle selkeä menestystekijä. Suun terveydenhuolto tukee hyvinvointia ja työkyvyn ylläpitämistä yhdessä muun työterveyshuollon kanssa. Työnantajan järjestämä työterveyshammashoito on etu, jota kaikenikäiset työntekijät arvostavat. Se on myös kustannuksiltaan tehokas tapa osoittaa työntekijöille arvostusta ja kannustaa heitä huolehtimaan omasta terveydestään. Työterveyshammashuollon järjestäminen on työnantajalle myös hyvä tapa profiloitua ja osoittaa vastuullisuuttaan työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn säilymisestä. Hammashoidon järjestäneet yritykset ovat huomanneet säännöllisen hammaslääkärissä käynnin vähentävän pitkäkestoisten hoitojen ja näin ollen myös poissaolojen tarvetta. Lisäksi säännöllisen hoidon on todettu tulevan pitkällä aikavälillä myös edullisemmaksi.

Verovapaa etu – vähennyskelpoinen meno

Työnantajan kustantama hammashoito on työntekijälle kokonaisuudessaan verovapaa luontoisetu. Edellytyksenä on, että etu on tarjolla kaikille yrityksen työntekijöille ja että hoito on järjestelmällistä, tavanomaista ja kohtuullista. Hoidon tulee lisäksi perustua yrityksen tekemään päätökseen, jossa määritellään tarjottavan hoidon taso ja laajuus. Eri työntekijäryhmille voidaan tarjota eritasoisia hoitoja. Näin järjestetyn työterveyshammashoidon kustannukset ovat työnantajalle kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. Lisätietoa saat Suomen Hammaslääkäriliiton sivuilta.

Hammaslääkäriasema Andante on asiantunteva, palveleva ja joustava yhteistyökumppaninne työterveyshammashoidon järjestämisessä. Oulun ja Pirkkalan toimipisteiden lisäksi Andantella on yhteistyöklinikat Pohjois-Walesissa ja Espanjan Fuengirolassa, joissa suomalainen hammaslääkäri voi hoitaa työntekijöitänne ulkomaankomennuksilla ja matkoilla. Sijoitus henkilökunnan hvyinvointiin on sijoitus yrityksesi menestyksen puolesta.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Process

050 529 0969

Hammaslääkärin PÄivystys

soita kun tarvitset apua