tietoa palveluista

Palvelut

Hampaiden tarkastus

Kuinka usein hampaiden tarkastuksessa tulee käydä?
Terveen suun yksi tärkeimmistä kulmakivistä on säännöllinen hammaslääkärin tekemä hampaiden tarkastus. Hammashoito on laaja ja yksilöllinen kokonaisuus, jonka perustana toimivat nämä säännölliset hammaslääkärin tekemät tarkastukset. Hampaiden tarkastuksessa olisi yleensä hyvä käydä kerran vuodessa mutta jaksotus on aina yksilöllistä. Joskus tarkastuksessa tulisi käydä 6 kuukauden välein ja joskus voidaan väliä venyttää kahteen vuoteen.

Mitä hampaiden tarkastukseen kuuluu?
Hampaiden tarkastuksessa tutkimme hampaiden kunnon. Hammaslääkäri käy läpi kaikki hampaat ja tarkistaa niiden terveydentilan. Potilasarkistoon luodaan kariesstatus, jossa on tarkasti merkitty jokaisen hampaan sen hetkinen tilanne. Tarkastuksessa käydään myös läpi kieli, suun limakalvot, hampaiden kiinnityskudokset, leukanivelet ja purenta. Tarkastuksen lopuksi käydään yhdessä läpi suun terveyden tilanne ja sovitaan tarvittaessa jatkotoimenpiteistä. Lisäksi jutellaan kotihoidosta ja käydään tarvittaessa läpi hampaiden harjauksen ja hammasvälien puhdistuksen oikeat tekniikat ja välineet.

Luotettava ja pitkäkestoinen hoitosuhde on hyvän suunhoidon perusta
Suunhoito onnistuu mielestämme parhaiten kun hoitohenkilökunnan ja asiakkaan välille syntyy luotettava ja mahdollisimman pitkäkestoinen hoitosuhde. Hoitosuhdetta on tärkeä pitää yllä ja siihen voimme vaikuttaa yhdessä. Voit halutessasi liittyä hampaiden tarkastuksen kutsulistallemme. Saat aina sovituin aikavälein kutsun hammaslääkärin tarkastukseen. Tämä auttaa sinua muistamaan, milloin on aika tarkistuttaa hampaat. Kutsu ei kuitenkaan pakota tai velvoita sinua mihinkään. Tervetuloa tarkastukseen!

Process

050 529 0969

Hammaslääkärin PÄivystys

soita kun tarvitset apua